Här kan du köpa Clarityn

När du behöver hjälp med hösnuvan finns Clarityn nästan överallt – precis som våren!

Clarityn ger vårkänslorna en chans

Clarityn (loratadin) är ett receptfritt läkemedel som lindrar tillfälliga allergiska besvär som nysningar, rinnande eller kliande näsa samt sveda eller klåda i ögonen. Clarityn innehåller ett antihistamin som dämpar effekterna av histamin, som bildas i kroppen vid allergi mot till exempel pollen, gräs, pälsdjur, kvalster och damm.

En tablett räcker för att lindra symtomen under ett helt dygn. Välkommen i det gröna!

Läs mer om Clarityn.

Dosering
Clarityn tablett 10 mg
Vuxna och barn över 6 år och 30 kg:
En tablett, en gång dagligen.
Barn över 6 år, men under 30 kg, bör inte ta Clarityn som tablett, utan som sirap (se nedan).
Clarityn ska inte ges till barn under 6 år utan läkares ordination.

Clarityn sirap 1 mg/ml
Vuxna och barn över 6 år och 30 kg:
10 ml en gång dagligen, med eller utan mat.
Barn över 6 år och under 30 kg:
En tesked (5 ml) en gång dagligen, med eller utan mat. Vatten eller annan vätska behövs inte för att svälja sirapen.
Clarityn ska inte ges till barn under 6 år utan läkares ordination.

När du inte ska använda Clarityn
Använd inte Clarityn om du är allergisk (överkänslig) mot loratadin eller något av de övriga innehållsämnena.

Läs alltid information i bipacksedeln eller på fass.se innan du inleder behandling.

Clarityn och graviditet
Använd inte Clarityn om du är gravid eller ammar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal.

Behandlingsperiod
Om ingen förbättring skett inom 7 dagar bör läkare kontaktas. Behöver man använda Clarityn längre tid än 3 månader, bör man kontakta läkare för att undersöka om symptomen har en annan orsak.

Pälsdjursallergiker bör ta Clarityn en timme före besök i hem med pälsdjur.

 Copyright MSD Sverige AB

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer här.